2012-04-06

Slapphet i Kortedala

Som jag tidigare påpekat anser sig det officiella Sverige vara inte blott demokratiskt utan "demokratin". Det borde förplikta till hårda tag mot fascister, fysiskt hårda tag mot de individer som ställer upp i Kortedala för att inspirera till en pogrom. Det är viktigt att angripa rassar och högerextremister med överväldigande kraft för att statuera exempel. Den statsmakt som skrytsamt kallar sig "demokratin" gör dock inte detta. "Demokratins" program i Kortedala är istället följande:

Vi har en stor polisinsats för att säkerställa ordningen ...

En ordning där högerextremister tillåts hålla hetsmöte.

Enda möjligheten för den makt som vågat kalla sig "demokratin" är att upplösa rassemötet medelst polisvåld.
AB DN

16 kommentarer:

 1. Ett citat, som brukar tillskrivas Voltaire, säger följande:

  "Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem"

  Detta tänkesätt är absolut grundläggande i demokratin. Utan åsiktsfrihet, hur avskyvärda åsikterna än kan tyckas, finns ingen demokrati. All erfarenhet visar att de som försökt sätta sig över åsiktsfriheten misslyckas. Resultatet blir istället skapande av "martyrer".

  Att polisen, dessutom med våld, skulle upplösa ett möte, där åsikter (...om än vedervärdiga) uttrycks, för inte tankarna till demokrati utan snarare till totalitära polisstater (...om dessa totalitära stater är kommunistiska, nazistiska eller facistiska spelar i detta avseende ingen roll då föraktet för åsiktsfriheten är ett bärande element i dem alla).

  SvaraRadera
 2. Detta handlar inte om åsikter utan om makt. Fascister önskar utöva makt på gator och torg. Det måste förhindras. Vem är beredd att dö för fascisters rätt att förändra det psykologiska klimatet på offentlig plats? Deras eventuella åsikter bryr jag mig inte om.

  SvaraRadera
 3. "Fascister önskar utöva makt på gator och torg."

  Mötesfrihet, likväl som åskikts- och yttrandefriheten, är också en del av vår grundlagsfästa demokrati. Utifrån mitt perspektiv är du ute på mycket farliga vägar när du på detta sätt förespråkar inskräkningar i våra grundlagsfästa demokratiska rättigheter. Dessa rättigheter gäller alla såväl rasistiska virrhjärnor, islamistiska heliga-krigs-förespråkare som kommunistiska nordkoreakramare.

  Åsikter måste få uttryckas fritt och öppet. Tål inte vår demokrati detta, utan måste ta en polisstats medel i bruk för att upprätthålla sin position, ja då är demokratin inte mycket värd. Med det resonemang du för skulle en lång rad rörelsers möten, alla med vidriga odemokratiska åsikter, behöva slås ned med hjälp av polisens våldmonopol. Detta är inte demokrati utan något helt annat.

  En tänkare när det gäller frihet var John Stuart Mill, som bland annat uttryckte sig på följande sätt:

  "Det kan tänkas att den vedertagna åsikten inte blott är sann utan rymmer hela sanningen. Men om den inte får röna och verkligen röner ett intensivt motstånd, kommer flertalet av dess anhängare att omfatta den blott som en fördom med föga insikt om eller känsla för alla de förnuftsskäl som den grundar sig på..."

  Funderar du lite över dessa citerade visdomsord. Att få verklig insikt kräver att vi även tar del av motpolerna. Att ta del av en rasistisk vildhjärnas argumentation stärker mig endast i övertygelsen hur fel rasismen är och detta tror jag gäller de flesta.

  SvaraRadera
 4. Min åsikt är att yttrandefrihet är motståndarens yttrandefrihet. Yttrandefrihet blott för de goda åsikterna är helt enkelt ingen yttrandefrihet. Av det följer att fascister ska ha yttrandefrihet.

  Ett rasistiskt gatumöte är dock inte ett forum där argument kan prövas och åsikter utbytas. Det utgör tvärtom en konkret maktutövning. Och som sådan måste den mötas av en motsvarande konkret maktutövning.

  SvaraRadera
 5. "Ett rasistiskt gatumöte är dock inte ett forum där argument kan prövas och åsikter utbytas. Det utgör tvärtom en konkret maktutövning."

  Av detta resonemang följer att varje form av åsiktuttryckande, som inte direkt och verbalt kan ifrågasättas är "maktutövning". Detta skulle också diskvalificera det skrivna ordet som "maktutövning" vilket jag gissar att även du finner orimligt.

  I en sann demokrati är åsiktsfrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet omistliga bestånddelar som är intimt relaterade med varandra. Att inskränka på en av dessa är det samma som att inskrånka hela demokratin.

  SvaraRadera
 6. Nu är avsikten från min anonyma liberal att jag ska trassla in mig i detaljerade jämförelser mellan olika saker som han får lust att plocka fram. Jag har sett sådana debatter pågå i oändlighet på liberala sajter.

  Argumenteringen är fejk eftersom min liberala vän av sig själv mycket väl vet att böcker och gatumöten är skilda saker. Den typen av enkla olikheter lär man sig känna igen redan som barn. Oärligt, påhittat argument alltså och ej argument i sak.

  Således: Du talar om mötesfrihet, dvs en demokratisk inrättning. Det handlar inte om det, lika litet som det handlar om yttrandefrihet. Det jag talar om är förberedelser för pogromer och lynchningar. Håll dig till ämnet. Är det liberal frihet att släppa fram en lynchmobb?

  SvaraRadera
 7. "Är det liberal frihet att släppa fram en lynchmobb?"

  Bäste Erik här faller du i den egen fälla. Först anklagar du mig för "oärligt, påhittat argument" för att sedan, genom ovan citerade retoriska fråga, ge dig in i en, i mitt tycke, verkligt märklig argumentation som jag nog, med all respekt, tycker passerar ärlighetens gräns.

  Våld, som väl varje "lynchmobb" utövar oavsett om den består av nynazister eller fönsterkrossande vänsterhuliganer, har aldrig någonsin varit någon demokratisk rättighet. Våldmonopolet är i en demokratisk stat förbehållet en statsmakten.

  Vad sakfrågan i denna diskussion gäller är om en exterm och odemokratisk organisation, i detta fallet nynazister (men det skulle i princip kunna gälla vilken exterm odemokratisk rörelse som helst), skall få anordna ett offentligt möte eller inte. Här är och förblir min åsikt att demokratin kräver denna rättighet.

  Om jag förstår det rätt gällde nynazisternas möte en protest mot det "mångkulturella samhället". Att ha åsikter emot ett mångkulturellt samhälle finns det ingen demokratiskt stiftad lag som förbjuder (ett av våra demokratiskt valda riksdagspartier, som jag för undvikande av missförstånd inte sympatiserar med, framför även det kritik mot det mångkulturella samhället).

  Problemet, i detta fall, uppstår om det hela urartar till hets mot folkgrupp, ett brott som faller inom ramen för brottsbalken. Dock måste demokratin ge varje organisation chansen att framföra sina åsikter och inte reflexmässigt förutsätta att lagar kommer att brytas. Bryts lagar är det dessutom ordningsmaktens sak att ingripa och inte några "motdemonstranter" med självpåtaget mandat.

  Hur ser du t.ex. på de vänsterdemonstrationer som urartat i fönsterkrossning och annan vandalisering, skulle också dessa ha stoppats i förebyggande syfte? Mitt svar på denna fråga är nej, vad är ditt svar?

  SvaraRadera
 8. Det är en helvetes inskränkning i mötesfriheten att 1000 pers hölls borta från att delta i nassarnas manifestation på Kortedala torg. Håller man manifestation på allmän plats så har man INGEN rätt att välja vilka som kommer dit. Polisen begår ett jävla övergrepp emot demokratin när de leker dörrvakter åt nazister.

  Komma och snacka om mötesfrihet. Det var knappast nån mötesfrihet på Kortedala torg, det skall man ha jävligt klart för sig.

  Vill du välja vilka som skall komma på din demo, då får du hålla till på din egen mark och hyra dina egna dörrvakter. Polisen skall inte inskränka folks rörelsefrihet och mötesfrihet för din skull.

  Att nazister med sin blotta existens och stoltserar med det utgör ett DÖDLIGT hot emot dryga miljonen svenskar. Det räcker för att man skall hamna på kåken. De kan säga att de inte tänkt mörda någon just den dagen, men det är offrets upplevda hot som är avgörande. Socialister, invandrare, judar och romer hade nödvärnsrätten på sin sida där. För nödvärnsrätten är det återigen det upplevda hotet som räknas. Vi vet att högerextremister utgör ett dödligt hot, mycket dödligt hot.

  SvaraRadera
 9. Anonyma liberal: en grupp med etnisk förföljelse som mål ordnar ett utomhusmöte efter att ett antal personer med fel hårfärg har misstänkts för ett allvarligt brott, om du anser att det då är frågan om en fredlig studiecirkel vilar bevisbördan på dig. Jag tycker att det ser ut som början på en lynchning, och jag vägrar ta risken att det ändå, trots vad det liknar, är en trivsam diskussionsgrupp.

  Som vanligt tycker liberaler att fönsterkrossning och vandalisering från vänster är lika allvarligt som mord och dödshot från höger. Har det kanske att göra med att äganderätten är en överordnad mänsklig rättighet i liberalvärlden?

  SvaraRadera
 10. martin: jag instämmer.

  Och lägger till en tanke.

  Den goda effekten av att en stor motdemonstration samlas - och alltid förväntas samlas (OBS: på samma tid och plats som fascisterna, inte som vänsterpartiet brukar göra, på annan tid och plats) är att fascisterna får polisen som dörrvakt. Att "demokratins" polismakt ställer upp och betjänar fascisterna med gratis SA kan man kritisera, men - och detta finns med i Mein Kampf - det gör samtidigt att fascisterna framstår som svaga stackare som inte kan försvara sig av egen kraft. Och där vinner vi, oavsett utgång, en ideologisk seger över den fascistiska styrkekulten. Och då kan det också vara en fördel att fascisterna "får uppmärksamhet" eftersom den uppmärksamheten i så fall är av det förnedrande slaget.

  SvaraRadera
 11. Anonym liberal säger: "Hur ser du t.ex. på de vänsterdemonstrationer som urartat i fönsterkrossning och annan vandalisering, skulle också dessa ha stoppats i förebyggande syfte? Mitt svar på denna fråga är nej, vad är ditt svar?"

  Mitt svar är nej, eftersom friheten måste kunna ta risker, stora risker. Men inte hur stora risker som helst. Vår anonyma liberal tycker att friheten kan ta risker alldeles utan gräns. Fascisters frihet garanteras av liberalerna vid äventyr av ohejdbar pogrom. Där är i alla fall inte jag med längre.

  Och så en iakttagelse av den liberala debattekniken, ständigt återkommande.

  Jag påstår något. Liberalen drar ut en påhittad, egen princip ur mitt påstående. Tillämpar därefter denna princip på valfritt annat område med tänkt orimlig konsekvens, som jag sedan uppmanas att ta ställning till.

  Modellen är: du vill förbjuda det här, men då måste du också förbjuda det här och det här och det här osv i all oändlighet.

  Varför är liberaler så fast i den här stela argumenteringsmetoden? Vad är det som gör den så självklar och lockande för just liberaler? Den stämmer ju inte ens! Det går utmärkt bra att förbjuda en sak och samtidigt tillåta en annan. Jag tycker t ex att det ska vara fritt fram att trycka Mein Kampf men däremot inte att ha ett fascistiskt torgmöte. Den olikheten kan också genomföras i den konkreta verkligheten.

  SvaraRadera
 12. Erik,
  jag tror inte du behöver besvara frågan. Massor med vänsterdemonstrationer har försökts stoppas på förhand. Salem, reclaim osv.

  Liberalen bör också titta åt vilket håll sköldarna är vända vid de olika demonstrationerna. Vi får lösa problemen med ovälkommet besök och provokatörer själv på våra demonstrationer.

  Liberalen argumenterar från Universalitetsprincipen. Man får väl säga att det är högst anmärkningsvärt att en liberal argumenterar med utgångspunkt från en Kantiansk princip, vi vet ju alla vad Ayn Rand tyckte om Kant.

  Ja, läser man Remarque och vad han skrev om nassarnas demonstrationer så var det styrkedemonstration. Det var gatustriden med kommunister, som var poängen, på SA tiden. Synd tycker jag nästan, att polisen hindrar det verkliga syftet med demonstrationerna. Hade de varit fler, tysklands 30 tal fler, då hade de inte velat ha poliser där. För de hade hindrat deras marsch genom stan för att sätta skräck i folk, vandalisera och misshandla.

  SvaraRadera
 13. Alternativt argumenterar de utifrån "the golden rule". Men då skulle de vara med och krossa nassarnas demo med våld, för det är väl golden rule om något? Nassarna har redan förklarat hur de vill bli behandlade av socialister, invandrare, judar, romer och handikappade. Varför hindras vi leva efter Golden rule?

  SvaraRadera
 14. Detta - att nazisternas marscher och möten inte har som mål att "bilda opinion" utan går ut på att sätta fysisk skräck i samhället, och den vägen ändra förutsättningarna - är antagligen det svåraste som finns för en liberal att förstå, fången som han är i tron att politik uteslutande handlar om att föra fram åsikter.

  SvaraRadera
 15. martin, till slut överger den västerländska humanismen den gyllene regeln och tillåter sig eldstormen över Dresden, tusenplansräden över Berlin osv. Det är släpphänthet mot fascisterna i tidigare stadier (jmf liberalen ovan) som leder dit.

  SvaraRadera
 16. Erik,
  ja, de citerar Voltaire. Men när dog en liberal för en socialists rätt? När liberalerna kapitulerade inför Hitler så satt redan kommunisterna fängslade. Var var de modiga liberalerna beredda att offra livet, den dagen?

  Varför tillämpar de bara den principen när det gäller att försvara mördare, ja de är mördare i modern tid också.

  Ja Voltaire, Golden rule osv gäller bara så länge det inte hotar den liberala ekonomiska överbyggnaden. Alltså inte när deras värderingar hotas, utan linjen i sanden är dragen framför bankkontoret. De kan acceptera alla former av övergrepp emot liberala principer, fram till bankkontorets foajé.

  SvaraRadera