2012-03-09

"Cartoons"

Cagle Post hittar man politiska tecknare som kommenterar USA:s inrikes- och utrikespolitik. In där vill jag naturligtvis komma med tiden. Efter att ha suttit en timme eller två och studerat dessa "cartoons" tror jag mig dock ha upptäckt ett karaktärsdrag dessa teckningar har gemensamt. Ett slags snitsighet. Det är svängigt och krafsigt överallt. Nästan alla tecknarna - de bästa som de sämsta - är snitsiga, svängiga, krafsiga. Jag trivs inte riktigt med det. Jag vill ha stadga. Jag vill ha rejäla, valda, heldragna linjer. Ett ärligt, redovisande sätt att rita: exakt så här anser jag att Obama, Romney, Santorum osv ser ut. Detta trots att cartoonisterna ofta uppnår en god igenkännbarhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar