2011-03-15

Lättsinnet är över

Den allmänna opinionen uppfattar inte längre innehållet i kärnkraftverken som rent och fint. Det kommer inte att vara möjligt att som hittills förespråka kärnkraft utan att ta hänsyn till det. Det lättsinniga ja-röstandet i opinionsmätningarna lär inte fortsätta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar