2010-03-31

Nej till Låve Stockholm

Successionsordningen 5 § säger:

Prins och prinsessa av det kungl. huset må ej gifta sig, med mindre regeringen på hemställan av Konungen därtill lämnat samtycke. Sker det ändock, have han eller hon förverkat arvsrätt till riket för sig, barn och efterkommande.

Kungliga bröllop kan stoppas på ett demokratiskt formellt sätt. Då tvingas kungliga personer ta ställning till sina ärvda poster. Hur mycket är det värt att få kallas prins? Jag betraktar monarkins personer som ansvariga för monarkin eftersom de kan abdikera.

Att förhindra kungliga bröllop, att förespråka att kungliga bröllop inte ska godkännas är ett författningsenligt sätt att motverka sentimentaliten i sådant som Låve Stockholm 2010. Monarkipropagandan satsar på de kungliga personerna. Låt följaktligen inte personerna undantas. Nej till Låve Stockholm!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar